Välkommen!

person
lock

Om Posifon

Posifon AB är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade mobila trygghetslarm. Vi är ett kundnära och innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Posifon är ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen.